Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
tel. centrala (89) 542-90-15 / 542-90-51

bip

Emeryci i renciści

KOMUNIKAT

 dla emerytów

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO należy składać do 21.06.2019 r.,
w Sekretariacie Głównym lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie,

Wniosek

KOMUNIKAT DLA EMERYTÓW

WYPEŁNIONE WNIOSKI O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ , NALEŻY SKŁADAĆ DO 21 czerwca 2019   
W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM.

wniosek

KOMUNIKAT

PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SZKOŁY REWALORYZACJI EMERYTURY

Olsztyn, dnia 15.05.2019 r.

KOMUNIKAT

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dzieci i  młodzieży ze świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy składać do 21.06.2019 r.,
w Sekretariacie Głównym zgodnie z obowiązującym regulaminem

Wniosek

UWAGA

Z dniem 1 lutego 2018r. n. następuje zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Funduszu Socjalnego, wobec czego spłat pożyczek należy dokonywać na:

Urząd Miasta Olsztyna
Pożyczki mieszkaniowe Oświata

64 1020 3541 0000 5402 0290 7087