Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
tel. centrala (89) 542-90-15 / 542-90-51

bip

Emeryci i renciści

KOMUNIKAT

 dla emerytów

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pomoc rzeczowa i finansowa) należy składać do 05.12.2019 r., w Sekretariacie Głównym, przesłać pocztą elektroniczną na adres szkol@zso3.olsztyn.pl lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-686 Olsztyn.

Olsztyn, dnia 07.11.2019 r.

 wniosek