Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
tel. centrala (89) 542-90-15 / 542-90-51

bip

Emeryci i renciści

KOMUNIKAT DLA EMERYTÓW

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pomoc rzeczowa i finansowa)

należy składać do 05.12.2018 r.,

w Sekretariacie Głównym,

przesłać pocztą elektroniczną na adres szkol@zso3.olsztyn.pl

lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-686 Olsztyn

wniosek

KOMUNIKAT DLA EMERYTÓW

WYPEŁNIONE WNIOSKI O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ , NALEŻY SKŁADAĆ DO 5 grudnia 2018 R. 
W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM.

wniosek

UWAGA

Z dniem 1 lutego 2018r. n. następuje zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Funduszu Socjalnego, wobec czego spłat pożyczek należy dokonywać na:

Urząd Miasta Olsztyna
Pożyczki mieszkaniowe Oświata

64 1020 3541 0000 5402 0290 7087