Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
tel. centrala (89) 542-90-15 / 542-90-51

bip

Emeryci i renciści

KOMUNIKAT

 dla emerytów

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU LETNIEGO należy składać do 21.06.2019 r.,
w Sekretariacie Głównym lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie,

Wniosek

KOMUNIKAT DLA EMERYTÓW

WYPEŁNIONE WNIOSKI O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ , NALEŻY SKŁADAĆ DO 25 września 2019   
W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM.

wniosek

KOMUNIKAT

PROSIMY O DOSTARCZENIE DO SZKOŁY REWALORYZACJI EMERYTURY

Olsztyn, dnia 15.05.2019 r.

UWAGA

Z dniem 1 lutego 2018r. n. następuje zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Funduszu Socjalnego, wobec czego spłat pożyczek należy dokonywać na:

Urząd Miasta Olsztyna
Pożyczki mieszkaniowe Oświata

KOMUNIKAT

 

DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W RESTAURACJI „OMEGA” ODBĘDZIE SIĘ IMPREZA INTEGRACYJNA
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. OSOBY CHĘTNE PROSZONE SĄ O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE OBENOŚCI 895429015 WEW. 223

64 1020 3541 0000 5402 0290 7087