powrót do strony ZSO Nr 3 -

 

 

 

 

KOMUNIKAT DLA EMERYTÓW

 

 

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI O ZAPOMOGĘ ZDROWOTNĄ , NALEŻY SKŁADAĆ DO 29 MARCA 2018 R.
W SEKRETARIACIE GŁÓWNYM.

Wniosek

 

 

UWAGAZ dniem 1 lutego 2018r. n. następuje zmiana numeru rachunku bankowego dotyczącego spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Funduszu Socjalnego, wobec czego spłat pożyczek należy dokonywać na:Urząd Miasta Olsztyna
Pożyczki mieszkaniowe Oświata


64 1020 3541 0000 5402 0290 7087