Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
tel. centrala (89) 542-90-15 / 542-90-51

bip

Zamówienie publiczne

data: 4 marca 2019

Zaproszenie do składania ofert

Dot.:  zakup i dostawa środków czystości  na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 Olsztynie ul. Wańkowicza 1 w roku 2019

W imieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie ul. Wańkowicza 1 zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego; na zakup i dostawę środków czystości  do  ZSO-3 w roku 2019. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do końca roku, ilość i asortyment może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Należy podać cenę brutto jednej sztuki lub  opakowania  oraz cenę brutto całego załącznika.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za załącznik.         Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty do końca realizacji zamówienia.

 

Oferta winna być złożona w siedzibie Zespołu, przesłana pocztą, faxem (89)542-67-06 lub drogą e-mailową d.spychalski@zso3.olsztyn.pl  do dnia 18.03.2019 r. do godz. 10.00 otwarcie ofert o godz.10.30 w siedzibie Zamawiającego pok.35. Telefon kontaktowy (89) 542-90-15 we. 227, osoba do kontaktu Dariusz Spychalski .

Pliki do pobrania:

Załącznik 

Formularz ofertowy

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Dot.:  zakup i dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych  na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 Olsztynie ul. Wańkowicza 1 w roku 2019

 

 

W imieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie ul. Wańkowicza 1 zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego; na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych  do  ZSO-3 w roku 2019. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie do końca roku, ilość i asortyment może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Należy podać cenę brutto jednej sztuki lub  opakowania  oraz cenę brutto całego załącznika.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za załącznik.         Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty do końca realizacji zamówienia.

 

Oferta winna być złożona w siedzibie Zespołu, przesłana pocztą, faxem (89)542-67-06 lub drogą e-mailową d.spychalski@zso3.olsztyn.pl  do dnia 18.03.2019 r. do godz. 10.00 otwarcie ofert o godz.10.30 w siedzibie Zamawiającego pok.35. Telefon kontaktowy (89) 542-90-15 we. 227, osoba do kontaktu Dariusz Spychalski .

Pliki do pobrania

Załącznik 

Formularz ofertowy

 

 

W imieniu Zamawiającego:

 

Dariusz Spychalski