Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
tel. centrala (89) 542-90-15 / 542-90-51

bip

Zamówienia Publiczne
Zamówienie publiczne

data: 4 marca 2019

Zaproszenie do składania ofert Dot.:  zakup i dostawa środków czystości  na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 Olsztynie ul. Wańkowicza 1 w roku 2019 W imieniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie ul. Wańkowicza 1 zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego; na zakup i dostawę środków […]

Numer postępowania:

Szczegóły postępowania...