Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
tel. centrala (89) 542-90-15 / 542-90-51

bip

Emeryci i renciści

 

Emeryci i renciści

KOMUNIKAT

 dla emerytów

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pomoc rzeczowa i finansowa) należy składać do 04.12.2020 r., przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zso3.olsztyn.eu, przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-686 Olsztyn dostarczyć do szkoły.

Wniosek

KOMUNIKAT

Wypełnione wnioski o zapomogę zdrowotną należy składać do 11 grudnia 2020 r. w sekretariacie głównym lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-686 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zso3.olsztyn.eu

Wniosek

Szanowni Państwo,

Prosimy o przesyłanie kopii rewaloryzacji emerytury. Dokument można dostarczyć osobiście, przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zso3.olsztyn.eu lub listownie na adres szkoły: 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1.